Kontakt

Klienci i Inwestorzy

Katarzyna Koplanyi

Katarzyna Koplanyi

Account Manager

Rekrutacja

Katarzyna Malara

Katarzyna Malara

Kierownik Projektu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Netigen Kluzowicz spółka jawna, ul. Dobrego Pasterza 19a/U3 31-416 Kraków,
NIP: 9452179580, REGON: 123132640, KRS: 0000512034, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług w zakresie tworzenia prowadzonej przez nas działalności oraz optymalizacja i udostępnianie dodatkowych funkcjonalności w tworzonych przez nas aplikacjach. Dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli:
- wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie,
- jest to konieczne dla realizacji umów, gdy osoba, której dane dotyczą, jest ich stroną,
- wymagają tego przepisy prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 2 lub do odwołania Państwa zgody na przetwarzanie. Niektóre zanonimizowane dane mogą być przekazywane do naszych zaufanych partnerów w państwach trzecich (na podstawie podpisanych umów o współpracy i z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń i regulacji RODO).

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu, poprawienia, przeniesienia lub aktualizacji Pani/Pana danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo, pisząc na adres b......@netigen.pl  lub listownie: Netigen Kluzowicz spółka jawna, ul. Dobrego Pasterza 19a/U3, 31-416 Kraków