Ostinato, Alikwoty, Glisando

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Klient: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

Data: 18-Dec-2018


Google Play

Aplikacje wyprodukowane dla Państwowego Wydawnictwa Muzycznego:

1. Glissando: muzyczna gra edukacyjna, dzięki której zapoznajemy się ze zjawiskiem glissanda oraz mamy okazję samodzielnie komponować utwory składające się z glissand.

2. Ostinato: muzyczna gra edukacyjna dla dzieci, dzięki której dowiadujemy się, czym jest ostinato, a przede wszystkim możemy tworzyć własne kompozycje składające się z nawarstwionych ostinat.

3. Alikwoty: muzyczna gra edukacyjna dla dzieci, dzięki której dowiadujemy się, z czego wynika zjawisko barwy dźwięku, możemy również tworzyć własne dźwięki o zupełnie unikatowych barwach.